«Reis de l’onomatopeia, els actors articulen en la present compareixença una mostra de paraules bàsiques, tot just sons provinents d’una morfologia elemental i quotidiana. El cas és riure i que el riure actuï com a teràpia que tot ho cura.»