Fastuós ofici i domini de la comicitat dels quatre intèrprets.