«La visió creativa d’aquests artistes ha creat un nou gènere teatral: una barreja entre pel·lícules mudes, el clown, mímica i teatre convencional. Les seves produccions estan carregades de gust universal i reaccionen bé amb el temps.»